Hlavní město Korsiky – Corte

Corte je také nazýváno „hlavní město vzpomínek“, je „tajnou metropolí“ Korsičanů. Je universitním městem, kde duch legendárního bojovníka za svobodu Pasquala Paoliho je stále ještě velmi živý.

Corte má 5500 stálých obyvatel (v roce 2000) a jako jediné z větších měst na Korsice se nachází ve vnitrozemí. Na první pohled je to šedivé, kamenné, hrozivě nepřátelské město. Ovšem už na druhý pohled (hlavně pokud město navštívíte po setmění), se ztratí nevlídnost a nečistota a přivítá vás milé živé městečko s krásnými stavbami a útulnými bary. Stojí na vysoké skále mezi řekami Tavignano a Restonica, obklopené vysokými a strmými kopci. Právě zde tluče svobodné srdce ostrova Korsika.

Corte vyniklo na pozůstatcích římské osady Cenestum a maurské kolonie Mascara, kde nechal Vincentello d´Istria, korsický vícekrál a hrabě z Cinarky, na žádost krále aragonského v roce 1420 vybudovat pevnost. Kolem ní se poskládaly jeden vedle druhého domy Starého města, jehož křivolaké uličky se setkávají na Place Gaffori.

V Corte prý žil Ugo della Colonna, který před více než tisíci lety vyhnal z ostrova Maury. Obyvatelé si také hrdě připomínají čtrnáct svobodných let (1755 – 1769), kdy bylo Corte hlavním městem a sídlem university. Zde nechal Paoli hlasovat o ústavě, zde se jednou ročně scházela korsická Národní rada. Nápisy jako „jsem hrdý Korsičan“ jsou stále napsány na špinavých zdech university a „Korsika Korsičanům“ na vchodu do pevnosti, která je dominantou města.

Od roku 1981 je Corte znovu universitním městem, v němž dnes žije asi 3500 studentů nejen z Korsiky a celé Francie.

Dnes zde také můžete navštívit mnoho pamětihodností jako: Citadela a bývalý zámek Vincentella d´Istria, kostel Eglise de l´Annonciation, kostel svatého Teofila, dům, kde žili napoleonovi rodiče a kde se narodil jeho bratr Joseph (pozdější španělský král), bronzovou sochu bojovníka za svobodu v uniformě „nejvyššího vůdce Korsičanů“ na Place Gaffori, bronzovou sochu největšího národního hrdiny Pasquala Paoliho na Place Paoli, Staré město s historickými domy a mnoho dalšího.